M.E.(cvs)-wetenschap

september 17, 2012

PRB4-peptide – Biomerker in speeksel bij CVS?

Filed under: Diagnostiek — mewetenschap @ 7:52 am
Tags: , ,

Op de jaarlijkse bijeenkomst van de Amerikaanse Vereniging voor Klinische Chemie (AACC) 2012 presenteerde Dr John Kalns (vice-president en ‘Chief Scientific Officer’ van Hyperion Biotechnology – hyperionbiotechnology.com – een bedrijfje voor biomedische en klinische research met expertise op het gebied van speeksel-biomerkers) de studie ‘Zoeken in het speeksel naar een nieuwe biomerker-kandidaat voor het Chronische Vermoeidheid Syndroom’. Hij won er (samen met enkele anderen) de Blue Ribbon Award. (erkenning voor wetenschappelijke excellentie) mee. Het team van Hyperion omvat naast Dr Kalns, Darren Michael en Bianca Valle, ook Toni Whistler (CDC). Hyperion Biotechnology heeft voor dit onderzoek steun gekregen via een samenwerking-overeenkomst met de ‘Centres for Disease Control in Atlanta.

Van de website: “De samenstelling van speeksel wijzigt significant als individuen meer lichamelijk vermoeid worden. Sommige chemische stoffen die in het speeksel worden gevonden verminderen 10.000-voud bij mensen die sterk vermoeid zijn vergeleken met zij die goed uitgerust zijn. Hyperion vroeg een patent aan voor het gebruik van deze voorheen on-ontdekte, natuurlijk in het speeksel voorkomende molekulen. De biomerkers die we hebben getest zijn zeer stabiel en kunnen in onze in labs worden gemeten d.m.v. gesofisticeerde analytische technieken.”…

Merk op dat niet de Fukuda-criteria werd gehanteerd maar de empirische CVS-definitie! We vermeldden op deze paginas (zie ‘Vergelijking empirische CVS-definitie vs Canadase M.E.(cvs) definitie’) hieromtrent: “de Reeves et al. (2005) criteria waren niet zo goed in staat om gevallen van niet-gevallen te onderscheiden als de Canadese criteria (Carruthers et al. 2003)”… Onthoud dat M.E.(cvs) veel meer is dan “vermoeidheid”.

Scepsis blijft dus aangewezen. Dergelijke biomerker-verhalen stierven al eerder een stille dood…

————————-

American Association for Clinical Chemistry (AACC) * http://www.aacc.org juli 2012

Search for a novel salivary biomarker candidate for with Chronic Fatigue Syndrome

J. Kalns (1), D. Michael (1), T. Whistler (2), B. Valle (1)

1 Hyperion Biotechnology, Inc., San Antonio, TX

2 Hyperion Biotechnology, Inc., Centres for Disease Control, GA

Samenvatting

Doelstelling: Identificatie van een biomerker-kandidaat in het speeksel, die verder zou kunnen worden onderzocht op de mogelijkheid om de diagnose van Chronische Vermoeidheid Syndroom (CVS) te stellen. Relevantie voor de klinische laboratorium geneeskunde: Op dit moment is er geen objectieve methode om CVS te diagnosticeren. De huidige methode om de diagnose te stellen vereist dat de arts alle andere mogelijke oorzaken van chronische vermoeidheid uitsluit vooraleer een diagnose van CVS toe te wijzen. Een objectieve en snelle methode voor diagnose van CVS zou de tijd reduceren die nodig is om tot een definitieve diagnose te komen.

Methodes: Speeksel-stalen werd verkregen uit een archief van monsters die oorspronkelijk werden verzameld als onderdeel van een studie uitgevoerd in de staat Georgia, V.S. door de ‘Centres for Disease Control & Prevention’ (Reeves et al. BMC Health Services Research, 2009, 9:13), om bepalen de prevalentie van CVS in de gemeenschap te bepalen. In het kort: 10.837 huishoudens werden gecontacteerd voor telefoon-enquête. Een totaal van 780 personen nam deel aan een klinische beoordeling. Op basis van daarvan bleken 112 deelnemers CVS te hebben. Gezonde controles bestonden uit 147 personen uit de studie die geen tekenen van vermoeidheid rapporteerden bij  het intake-gesprek en later bleken vrij te zijn van symptomen van CVS of andere significante medische aandoeningen. Als onderdeel van de klinische beoordeling werden speeksel-stalen verkregen voor biochemische beoordeling. Deze werden bewaard bij -80 °C tot aan de evaluatie. De ruwe speeksel-stalen werden eerst verwerkt via ‘spin-filtering’ [molekulaire scheiding-techniek] om laag-molekulair-gewicht (sMW) fraktie (< 5kDa) te bekomen. Er werd een analyse van de ioniseerbare componenten in de sMW-fraktie uitgevoerd d.m.v. vloeistof-chromatografie met massa-spectrometrische detektie (LC-MS). De LC-MS resultaten werden eerst binnen de groepen vergeleken om ionen te identificeren die gemeenschappelijk zijn voor elke groep, d.w.z. een significante ion-piek aanwezig in een bepaalde combinatie van retentie-tijd en massa/lading-verhouding. Een lijst van veelbelovende kandidaat-biomerkers werd gereduceerd tot een enkele biomerker die van belang bleek op basis van het significantie-niveau van het waargenomen verschil voor een niet-parametrische vergelijking van de groep-stalen. Deze biomarker-kandidaat bleek 3 keer meer aanwezig bij CVS-patiënten dan bij controles (p < 0,001). […]. Er werd hoge-resolutie massa-spectrometrie gebruikt voor de chemische identificatie van deze kandidaat: een 2,6 kDa peptide van het 42 kDa basisch Proline-Rijk-Proteïne 4 (PRB4), een gekend speeksel-eiwit. Het MS-fragmentatie patroon en de retentie-tijd van een gesynthetiseerd peptide waren identiek met die van de natuurlijke biomerker-kandidaat geïdentificeerd in het speeksel; wat zijn identiteit bevestigt.

Conclusies: We hebben een 2,6 kDa peptide van het speeksel-eiwit PRB4 geïdentificeerd dat geassocieerd bleek met CVS-patiënten in vergelijking met gezonde controles. De klinische betekenis [momenteel weinig aanwijzingen] en reproduceerbaarheid van deze vaststelling kan nu worden onderzocht in toekomstige studies door de waarden van de specifieke kandidaat-biomerker op een blinde manier te vergelijken in verschillende populaties van patiënten, waaronder die met andere vermoeidheid-ziekten.

Advertenties

Geef een reactie »

Nog geen reacties

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: