M.E.(cvs)-wetenschap

mei 3, 2012

ASIA (auto-immuun/inflammatoir syndroom geïnduceerd door adjuvanten) syndroom

Filed under: Immunologie — mewetenschap @ 12:48 pm
Tags: , , ,

In ons stuk ‘Microglia en geheugen’ over het zgn. “tweede aanslag” model, stelden de auteurs dat een inflammatoire uitdaging in het later leven een acute impact heeft op de neurale processen die aan de basis liggen van het geheugen (wat een lange-termijn verandering in het immuunsysteem impliceert). We vroegen ons toen af of een dergelijke ‘second hit’ ook een (her-)vaccinatie zou kunnen zijn…

In ‘Vaccinatie en CVS’ brachten we al Yehuda Shoenfeld’s artikel ‘Infection, vaccination and auto-antibodies in Chronic Fatigue Syndrome, cause or coincidence?’ (Ann N Y Acad Sci. 2009) en bij ‘Immunologische abnormaliteiten als potentiele biomerkers bij M.E.(cvs)’ opperden de auteurs ook dat hun observaties ook de aanwezigheid van virale antigenen, adjuvanten of auto-antilichamen in de perifere circulatie bij CVS/M.E.-patiënten kunnen suggereren. (met verwijzingen naar: Nancy AL, Shoenfeld Y: Chronic Fatigue Syndrome with auto-antibodies – the result of an augmented adjuvant effect of hepatitis-B vaccine and silicone implant. Autoimmun Rev (2008) 8: 52-55 & Buskila D, Atzeni F, Sarzi-Puttini P: Etiology of fibromyalgia: the possible role of infection and vaccination. Autoimmun Rev (2008) 8: 41-43).

Hieronder nog een werkstuk die de mogelijkheid tot betrokkenheid van vaccins bij Chronische Vermoeidheid Syndroom aanduidt. Adjuvanten zijn vaccin-additieven zoals aluminium, die het immuunsysteem beter op het vaccin zou moeten doen reageren. Of degenen die opperen dat we niet voorzichtig genoeg kunnen zijn en beter kunnen “afzien van sommige of alle vaccins en ons in plaats daarvan beter zouden richten op de versterking van het immuunsysteem en de algehele gezondheid”, het bij het rechte eind hebben, daar spreken we ons niet over uit. We geven dit mee omdat artsen/onderzoekers er ook minstens over zouden nadenken en de achterliggende gedachte meenemen bij research omtrent M.E.(cvs)…

————————-

Infect Dis Clin North Am. (2011) 25(4): 851-63

The Common Immunogenic Etiology of Chronic Fatigue Syndrome: From Infections to Vaccines via Adjuvants to the ASIA Syndrome

Hemda Rosenblum, MD (a,b), Yehuda Shoenfeld, MD, FRCP (b), Howard Amital, MD, MHA (a,b)

a Department of Medicine B, Sheba Medical Centre, Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Ramat Aviv, Tel-Hashomer 52621, Israel

b Zabludowicz Centre for Auto-immune Diseases, Sheba Medical Centre, Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Ramat Aviv, Tel-Hashomer 52621, Israel

Samenvatting

Chronische Vermoeidheid Syndroom (CVS) wordt gekenmerkt door onverklaarde vermoeidheid die ten minste 6 maand duurt, met een waaier andere symptomen. De meeste gevallen starten plots en worden gewoonlijk vergezeld van een griep-achtige ziekte. De exclusie-diagnose is gebaseerd op symptomen, de pathogenese is onbekend. Studies hypothiseerden over de mogelijke biomedische en epidemiologische karakteristieken van de ziekte, inclusief genetische voorbestemdheid, infekties, endocriene abnormaliteiten en immuun-dysfunktie, en psychologische en psycho-sociale factoren. Het ASIA (auto-immuun/inflammatoir syndroom geïnduceerd door adjuvanten) syndroom wijst op de mogelijke bijdrage van adjuvanten en vaccins tot de ontwikkeling van auto-immuniteit.

DEFINITIES & DIAGNOSE

[…]

[…] CVS wordt door de ‘Centres for Disease Control and Prevention’ gedefinieerd als een syndroom met ernstige, invaliderende lichamelijke en mentale vermoeidheid die ten minste 6 maand aanhoudt, verslechterd bij minimale inspanning en niet wordt verklaard door een conventionele medische diagnose. CVS is daarom een subjectieve aandoening en de diagnose is gebaseerd op exclusie omdat er geen diagnostische laboratorium-merker of pathognomonische biopt werd geïdentificeerd.

[…]

OORZAKEN

[…]

BEHANDELING & PROGNOSE

[…]

ASIA: AUTOIMMUUN/INFLAMMATOIR SYNDROOM GEÏNDUCEERD DOOR ADJUVANTEN

De karakterisering van het ASIA is een poging om de slecht gedefinieerde verzameling tekenen en symptomen, die dikwijls samen voorkomen bij bepaalde individuen na blootstelling aan adjuvanten, te klassificeren. Een immunologisch adjuvant is een substantie die de antigen-specifieke immuun-respons versterkt, bij voorkeur zonder er zelf één te triggeren. Dit nieuw syndroom omvat 4 goed-gekende medische aandoeningen, nl. post-vaccinatie bijwerkingen, blootstelling aan siliconen-implantaten, het Golf Oorlog syndroom en macrofgische myofasciitis [inflammentoire spierziekte met diffuse spiervermoeidheid en milde spierzwakte], die allen gelijkaardige klinische manifestaties delen en waarbij eerdere blootstelling aan immuun-adjuvanten is bij betrokken.

De aktivatie van een auto-immuun mechanisme door infektueuze agentia is courant en, in zeldzame gevallen, gelijkaardig met infektueuze agentia, kunnen vaccins het verschijnen van auto-antilichamen, enigmatische inflammatoire aandoeningen en openlijke auto-immuun ziekte [bv. systemische lupus erythematosus] induceren. Dezelfde mechanismen zouden een auto-immune respons kunnen triggeren bij sommige vatbare individuen, ongeacht het feit of er blootstelling aan een infektueus agens of een vaccin is geweest.

De plausibele associatie tussen vaccins, siliconen en andere omgeving-factoren met immuun-gemedieerde aandoeningen heeft tot bezorgdheid geleid bij de medische en rechtelijke gemeenschappen. Ondanks de talrijke publicaties aangaande deze kwestie, is een duidelijke oorzaak-en-effekt relatie tussen vaccinaties en auto-inflammatoire aandoeningen moeilijk te bewijzen gebleken. Er werd gerapporteerd dat vaccin-toediening voorafgaat aan de ontwikkeling van CVS en fibromyalgie. Vermoeidheid werd vastgesteld bij een derde van de mensen die gevaccineerd werden tegen het hepatitis-B virus, en ten minste 30 gevallen van CVS bleken geassocieerd met hepatitis-B vaccinatie binnen 3 maand na vaccinatie. [House A. Alleged link between hepatitis-B vaccine and Chronic Fatigue Syndrome. CMAJ (1992) 146: 1145 /// Halperin SA, Dobson S, McNeil S et al. Comparison of the safety and immunogenicity of hepatitis-B virus surface antigen co-administered with an immunostimulatory phosphorothioate oligonucleotide and a licensed hepatitis-B vaccine in healthy young adults. Vaccine (2006) 24: 20-6]

Siliconen kunnen worden beschouwd als een adjuvant voor het immuunsysteem. Nadelige effekten verbonden met siliconen werden in de jaren 90 de adjuvant-ziekte genoemd en omvatten zwakte, vermoeidheid, spier-pijn, gewricht-pijn en verlies van gemyeliniseerde zenuw-vezels [myeline = substantie die de opbouw vergemakkelijkt van aktie-potentialen (prikkels), betrokken bij transmissie van zenuw-impulsen]. De relatie tussen siliconen borst-implantaten, auto-immuniteit en CVS is het onderwerp van aanzienlijke discussie geweest. Hoewel de associatie tussen blootstelling aan siliconen en een definitieve bindweefsel-aandoening moeilijk vast te stellen is gebleken, werd de inductie van met siliconen geassocieerde ziekte die auto-immune manifestaties en centrale sensitiviteit syndromen combineert, sterk ondersteund door talrijke studies. Deze nadelige gebeurtenissen worden verder verergerd door siliconen-lekkage. CVS werd gedocumenteerd bij 71% van de vrouwen met siliconen borst-implantaten en de meeste vrouwen met een siliconen-geassocieerde aandoening hebben CVS of fibromyalgie-achtige syndroom.

Een ander epidemiologisch obstakel om deze mogelijke associatie te herkennen is de tijd tussen blootstelling aan een mogelijke trigger en het verschijnen of de diagnose van een medische aandoening. Latentie-periodes van meerdere weken worden gewoonlijk aanvaard, gebaseerd op de klassiek periode tussen de diagnose van een streptococcen-infektie en het opduiken van reumatische koorts. Er werden rapporten gepubliceerd die periodes van maanden en zelfs jaren na blootstelling aangeven.

De meest geëvalueerde post-vaccinatie aandoening is het macrofagisch myofasciitis syndroom, een zeldzame immuun-gemedieerde aandoening. Deze wordt veroorzaakt door de afzetting van aluminium (gebruikt als adjuvant bij verscheidene vaccins), die een immuun-gemedieerde spier-ziekte veroorzaakt. Macrofagische myofasciitis syndroom wordt gekenmerkt door systemische tekenen en symptomen, en een aktief letsel op de plaats van de inenting. [Exley C, Swarbrick L, Gherardi RK et al. A role for the body burden of aluminium in vaccine-associated macrophagic myofasciitis and Chronic Fatigue Syndrome. Med Hypotheses (2009) 72: 135-9] De systemische manifestaties omvatten spier-pijnen gewricht-pijn, uitgesproken asthenie [veralgemeende lichaamszwakte, krachteloosheid], spier-zwakte, chronische vermoeidheid, koorts en soms het verschijnen van een demyeliniserende aandoening. Bovendien werden verhoogde creatine-kinase waarden, en het verschijnen van auto-antilichamen en myopathische electromyogram-wijzigingen gedocumenteerd.

Het adjuvant-effekt is ook betrokken bij het Golf Oorlog syndroom. Hotopf en collegas [Hotopf M, David A, Hull L et al. Role of vaccinations as risk factors for ill health in veterans of the Gulf war: cross sectional study. BMJ (2000) 320: 1363-7] postuleerden dat Golf Oorlog syndroom, dat CVS en andere manifestaties combineert, het resultaat is van multipele vaccinaties die een chronische Th-2 immuun-respons induceerden. [Th1 naar Th2 omschakeling laat intracellulaire pathogenen toe opsporing te ontwijken, veroorzaakt allergie. Dr Cheney zegt bv. “CVS-patiënten zijn Th2 geaktiveerd. Ze over-reageren op toxinen, allergenen, normale bakterieën en parasieten, en onder-reageren op virussen, gisten, kanker en intracellulaire bakterieën.”.]

Het mechanisme waardoor ASIA-gerelateerde symptomen worden getriggerd (d.w.z. cognitieve stoornis, gewricht-pijn) worden niet volledig begrepen. Epidemiologische studies hebben slechte prestaties bij cognitieve testen getoond en een hogere mate aan neurologische symptomen onder arbeiders die beroep-matig aan aluminium werden blootgesteld. [Kumar V, Bal A, Gill KD. Impairment of mitochondrial energy metabolism in different regions of rat brain following chronic exposure to aluminium. Brain Res (2008) 1232: 94-103 /// Kumar V, Gill KD. Aluminium neurotoxicity: neurobehavioural and oxidative aspects. Arch Toxicol (2009) 83 :965-78] Adjuvanten zouden een belangrijke rol kunnen spelen bij het induceren van ASIA-manifestaties. Of een vergezellende blootstelling aan adjuvanten of infekties een ‘tweede aanslag’ betekenen die dit mechanisme triggert, is echter onbekend. De auteur (Y.S.) suggereert een aantal criteria die de mogelijke rol van adjuvant/vaccinatie-geïnduceerde symptomatologie, het ASIA syndroom helpen bepalen.

Advertenties

Geef een reactie »

Nog geen reacties

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: