M.E.(cvs)-wetenschap

november 25, 2011

Astaxanthine

Filed under: Behandeling — mewetenschap @ 2:57 pm
Tags: , , , ,

De aanbeveling tot beweging ter preventie van allerlei kwalen en ziekten wordt algemeen aanvaard. Voor M.E.(cvs) ligt dit helemaal anders, weten we reeds uit meerdere stukken op deze paginas. Elke patient (en goed geïnformeerde behandelaar en onderzoeker) zal weten dat zij/hij het liefst van al de inspanningen zou aankunnen die werden geleverd vóór de aandoening. Wij (en meerdere onderzoekers) blijven er van overtuigd dat beweging een positieve bijdrage tot de behandeling zou kunnen hebben ALS de symptomen van post-exertionele malaise (P.E.M.) bij M.E.(cvs) zouden kunnen worden getemperd/voorkomen zodat patïënten met de aandoening inspanningen zouden kunnen leveren zonder de gekende nadelige effekten.

P.E.M. zou kunnen worden veroorzaakt door oxidatieve stress. Er worden regelmatig meldingen gemaakt over de voordelige effekten van voeding-supplementen op oxidatieve stress, inflammatoire responsen en spier-schade geïnduceerd door inspanning (zie bv. Anthocyaninen & NF-kB, oxidatieve stress, inflammatie, inspanning’). Een ander dergelijk supplement blijkt astaxanthine, dat het uithouding-vermogen zou verhogen, de herstel-tijd zou verbeteren en oxidatieve stress significant zou reduceren.

Het valt niet te verwachten dat (alle) M.E.(cvs)-patiënten hierdoor zouden verbeter, laat staan genezen. We willen dus zeker niet aanzetten tot ongemotiveerd gebruik van dit supplement. Het is wel indenkbaar dat ‘t (ev. bij een sub-groep) wat meer stamina en inspanning-mogelijkheden zouden kunnen bieden. We betrachten hier dan ook het instigeren van meer wetenschappelijk onderzoek hieromtrent.

 

Astaxanthine is te vinden in micro-algen en planten, die produceren het wanneer hun water-voorziening opdroogt, waardoor ze zichzelf moeten beschermen tegen UV straling (intens zonlicht). Ook krill (garnaal-achtigen in plankton) -olie (ook rijk aan omega-3 vetzuren DHA en EPA) en zalm bevatten astaxanthine.

Astaxanthine zou atletische prestaties verbeteren doordat het als anti-oxidant werkt en de vrije radikalen aanpakt. Het zou ook krachtige anti-inflammatoire effekten hebben. De producent claimt ook dat het helpt pijn te verminderen (bv. bij arthritis). Het zou ook voordelige effekten hebben op de gezondheid van de hersenen (bv. verbeteren van het geheugen bij vasculaire dementie en voorkomen van hersen-schade door zuurstof-gebrek).

Astaxanthine is een carotenoïde (zelfde familie als beta-caroteen uit wortelen en lycopeen uit tomaten) en veel mensen absorberen deze slecht. Het is ook vet-oplosbaar dus moet men het innemen met een (kleine) hoeveelheid vet (boter, kokosnoot-olie of eieren). Andere carotenoïden (luteïne, zeaxanthine, canthaxanthine) zouden minder effekt hebben dan astaxanthine wat betreft het opruimen van vrije radikalen.

Natuurlijk moeten we de beweringen van producenten toetsen aan de wetenschappelijke literatuur. Hieronder volgen enkele samenvattingen van studies…

————————-

Mol Nutr Food Res. 2011 Jan; 55(1): 150-65

Potential health-promoting effects of astaxanthin: a high-value carotenoid mostly from micro-algae

Yuan JP, Peng J, Yin K, Wang JH

Guangdong Provincial Key Laboratory of Marine Resources and Coastal Engineering, School of Marine Sciences, Sun Yat-Sen University, Guangzhou, PR China

Samenvatting

Het keto-carotenoïde astaxanthine kan worden gevonden in de micro-algen Haematococcus pluvialis, Chlorella zofingiensis en Chlorococcum sp., en de rode gist Phaffia rhodozyma. H. pluvialis heeft de grootste capaciteit om astaxanthine te accumuleren (tot 4-5% van het droog gewicht). Astaxanthine werd een buitengewoon potentieel toegeschreven wat betreft bescherming van het organisme tegen een waaier aan ziekten, en heeft aanzienlijke mogelijkheden en beloftevolle toepassingen bij de menselijke gezondheid. Talrijke studies hebben aangetoond dat astaxanthine mogelijke gezondheid-bevorderende effekten heeft bij de preventie en behandeling van verscheidene ziekten (kankers, chronische inflammatoire ziekten, metabool syndroom, diabetes, diabetische nefropathie, cardiovasculaire ziekten, gastro-intestinale ziekten, lever-ziekten, neurodegeneratieve aandoeningen, door inspanning geïnduceerde vermoeidheid, enz.). In dit artikel wordt de beschikbare wetenschappelijke literatuur betreffende de meest betekenisvolle aktiviteiten van astaxanthine besproken.

[uit het artikel] Effekten op uithouding-vermogen

Er werd aangetoond dat astaxanthine uit H. pluvialis significant de melkzuur-concentratie in het serum kon verlagen bij volwassen mannelijke vrijwilligers 2 min na het lopen van 1200 m (waarbij geen andere effekten werden geobserveerd), wat suggereert dat astaxanthine doeltreffend is qua verbetering van spier-moeheid en dus zou kunnen leiden tot betere sport-resultaten [Sawaki, K., Yoshigi, H., Aoki, K., Koikawa, N. et al. Sports performance benefits from taking natural astaxanthin characterized by visual acuity and muscular fatigue improvements in humans. J. Clin. Ther. Med. (2002) 18: 1085-1100]. Een andere studie toonde dat astaxanthine sensaties van pijnlijke spieren met vertraagde aanvang, één van de symptomen van door inspanning geïnduceerde spier-schade, zou kunnen verzachten, bij getrainde individuen met een hoog percentage qua [snelle, anaërobe] vezel-types IIA en IIAB/B [Fry, A., Schilling, B., Chiu, L., Hori, N.,Weiss, L., Fiber-type specific responses to perceptions of delayed onset muscle-soreness with astaxanthin supplementation. Med. Sci. Sports Exerc. (2004) 36: S175]. Aoi et al. [Aoi, W., Naito, Y., Sakuma, K., Kuchide, M. et al. Astaxanthin limits exercise-induced skeletal and cardiac muscle damage in mice. Antioxid. Redox Signal. (2003) 5: 139-144] vonden dat astaxanthine inspanning-geïnduceerde schade in skelet-spier en hart bij muizen zou kunnen verminderen, inclusief een geassocieerde neutrofielen-infiltratie die verdere schade veroorzaakte. In daaropvolgende experimenten toonden Aoi et al. [Aoi, W., Naito, Y., Takanami, Y., Ishii, T. et al. Astaxanthin improves muscle lipid-metabolism in exercise via inhibitory effect of oxidative CPT I modification. Biochem. Biophys. Res. Commun. (2008) 366: 892-897] dat astaxanthine tijdens inspanning lipiden-metabolisme bevorderde i.p.v. glucose-gebruik (via carnitine-palmitoyltransferase I [een mitochondraal enzyme; zie ‘Lange-keten acylcarnitine deficiëntie bij CVS] aktivatie), wat leidde tot verbetering van de uithouding en doeltreffende vermindering van vet-weefsel bij training. In een andere studie toonden Ikeuchi et al. [Ikeuchi, M., Koyama, T., Takahashi, J., Yazawa, K. Effects of astaxanthin-supplementation on exercise-induced fatigue in mice. Biol. Pharm. Bull. (2006) 29: 2106-2110] ook dat astaxanthine een daling in glucose-verbruik kon veroorzaken en een stijging van het gebruiken van vetzuren als energie-bron tijdens inspanning. Het glycogeen dat zodoende wordt gepaard kon beschikbaar komen als energie-bron voor de latere inspanning-fases, en zo resulteerde trager verbruik van glycogeen in verbeterde uithouding en vertraagde aanvang van vermoeidheid.

————————-

Br J Nutr. 2011 Jun;105(11): 1563-71

Anti-oxidant effect of astaxanthin on phospholipid peroxidation in human erythrocytes

Nakagawa K, Kiko T, Miyazawa T, Carpentero Burdeos G, Kimura F, Satoh A

Food and Biodynamic Chemistry Laboratory, Graduate School of Agricultural Science, Tohoku University, Sendai 981-8555, Japan

Samenvatting

Fosfolipiden-hydroperoxiden (PLOOH) [Peroxidatie beschadigt de vetzuur-rijke strukturen van cellen zoals rode bloedcellen.] accumuleren abnormaal in de erythrocyten van dementie-patiënten, en polaire carotenoïden (zoals astaxanthine) uit de voeding worden verondersteld dit te voorkomen. In deze studie voerden we een gerandomiseerde, dubbel-blinde, placebo-gecontroleerde proef bij mensen uit om de doeltreffendheid te bepalen van 12 weken astaxanthine-supplementering (6 of 12 mg/d) op astaxanthine- en PLOOH-waarden in de erythrocyten van 30 individuen van middelbare en oudere leeftijd. Na 12 weken behandeling waren astaxanthine-concentraties in de erythrocyten hoger in de 2 (6 & 12 mg) astaxanthine-groepen dan in de placebo-groep. De PLOOH-concentraties in de erythrocyten waren lager in de astaxanthine-groepen dan in de placebo-groep. In het plasma werden ietwat lagere PLOOH-waarden gevonden na astaxanthine-behandeling. Deze resultaten suggereren dat astaxanthine-supplementering resulteert in verbeterde anti-oxidant status van de erythocyten en gedaalde PLOOH-niveaus, die zouden kunnen bijdragen tot de preventie van dementie.

————————-

Int Immunopharmol. 2011 Oct 18. [pre- print]

Impact of the carotenoid astaxanthin on phagocytic capacity and ROS/RNS production of human neutrophils treated with free fatty acids and high glucose

Beatriz Alves Guerra, Rosemari Otton

Postgraduate Program – Health Sciences – CBS, Cruzeiro do Sul University, Sao Paulo, SP, 03342000, Brazil

Samenvatting

ACHTERGROND: Het doel van deze studie was de evaluatie van het effekt van het carotenoïde astaxanthine (ASTA) in menselijke neutrofielen behandeld met hoog glucose en vrije vetzuren (FFA) op het fagocytisch vermogen en aanmaak van reaktieve zuurstof-/stikstof-soorten.

METHODES: De volgende parameters werden beoordeeld: fagocytisch vermogen van neutrofielen d.m.v. het gebruik van zymosan-partikels [zymosan induceert experimentele steriele inflammatie], intracellulair en extracellulair superoxide-anion, waterstof-peroxide (H2O2), stikstof-oxide (NO) en maximale aktiviteit van G6PDH [Glucose-6-fosfaat-dehydrogenase].

RESULTATEN: Er was een verminderd fagocytisch vermogen van menselijke neutrofielen behandeld met hoog glucose (30mM) of FFA (0.1mM) en er werd een gedeeltelijk herstel van het fagocytisch vermogen na ASTA-behandeling vastgesteld. Aanmaak van ROS en RNS in neutrofielen werd verhoogd door hoog glucose én FFA. Deze stijging werd ook gedeeltelijk voorkomen door ASTA-behandeling. Glucose én FFA verhoogden de G6PDH-aktiviteit. We tonen dat ASTA een bescheiden verbetering van cellulaire funkties biedt nadat de cellen werden behandeld met hoog glucose en FFA.

BESLUITEN: Samengevat toonde deze studie dat hoog glucose én een mengeling van FFA krachtige inductoren zijn van ROS/RNS-produktie in neutrofielen: hogere waarden aan superoxide-anion, waterstof-peroxide en NO-produktie. Deze metabolieten doen het fagocytisch vermogen van neutrofielen dalen en verhogen de G6PDH-aktiviteit. Globaal was ASTA-behandeling in staat de ROS/RNS-aanmaak gedeeltelijk te reduceren via vermindering van de beschikbaarheid van NADPH, en het fagocytisch vermogen van neutrofielen te herstellen.

Advertenties

Geef een reactie »

Nog geen reacties

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: