M.E.(cvs)-wetenschap

juni 28, 2008

Dubbele fietstest

Filed under: Diagnostiek — mewetenschap @ 1:20 pm
Tags: , , ,

De groep rond Prof. Van Ness (the University of the Pacific Fatigue Lab) 2 artikels over studies die de legale (vergelijkbaar met situatie hier ten lande) en wetenschappelijke basis onderzoeken over hoe een ‘test-hertest’ protocol voor een fiets-ergometrie-test medisch aanvaardbaar bewijs zou kunnen leveren over de invaliditeit van ME/CVS-patiënten. Men vond extreme post-exertionele abnormaliteiten bij ME/CVS-patiënten versus normale controles, niet bij een eerste test maar bij een latere tweede.

Het gaat hier echter slechts over een kleine groep patiënten dus verregaande conclusies kan men nog niet trekken. Bevestiging bij grotere groepen is noodzakelijk. In Europa zijn een aantal groepen bezig met gelijkaardige studies. Hopelijk verschijnen hun publikaties als ze klaar zijn in een meer gerespecteerd tijdschrift dan de ‘Journal of Chronic Fatigue Syndrome’. Dit is namelijk niet opgenomen in ‘Pubmed’ van ‘the U.S. National Library of Medicine and the National Institutes of Health’. [Ondertussen heeft de uitgever beslist JCFS niet langer te publiceren.] Dergelijke publikaties worden lager geklasseerd en hebben veel minder aanzien zodat de wetenschappelijke gemeenschap er geen aandacht aan schenkt. Aldus nemen de instanties die het beleid daarond vormgeven ze ook helemaal niet niet ernstig. Laten we de ME/CVS-onderzoekers aansporen hoog te mikken!

————————-

JCFS (2007) 14: 61-75

Legale en Wetenschappelijke Overwegingen bij de Inspanning Stress Test

Ciccolella M, Stevens SR, Snell CR, VanNess JM

Om in aanmerking te komen voor een invaliditeitsuitkering moet een eiser een ernstige, medisch aantoonbare stoornisdie de het werken onmogelijk maakt kunnen documenteren. De enkelvoudige fiets-ergometrie-test wordt momenteel gebruikt om objectief vast te stellen of een eiser “substatieel, winstgevend werk” kan uitvoeren en is een belangrijke bepalende factor voor het toekennen of afwijzen van een uitkering.

Een ‘review’ van jurisprudentie geeft aan dat er problemen zijn geassocieerd met een ‘enkele test’ protocol die zou kunnen worden verholpen met een ‘test-retest’ protocol. De resultaten van een preliminaire studie die gebruik maakt van deze benadering geven aan dat het test-retest protocol de problemen inherent aan een enkele test adresseren en daarom een beoordeling van CVS-gerelateerde invaliditeit verstrekken, consistent met medische en legale overwegingen.

JCFS (2007) 14: 77-85

Verminderde Cardiopulmonaire Capaciteit tijdens Post-exertionele Malaise

VanNess JM, Snell CR, Stevens SR

Verminderde funktionele capaciteit en post-exertionele malaise volgend op fysische aktiviteit zijn kenmerkende symptomen van Chronische Vermoeidheid Syndroom (CVS). Dat deze symptomen dikwijls vertraagd optreden kan de dubbelzinnige resultaten, die gezien worden bij klinische cardiopulmonaire oefen-testen bij CVS-patiënten, verklaren.

De reproduceerbaarheid van de VO2max bij gezonde individuen is goed gedocumenteerd. Dit is echter niet het geval bij CVS door de ‘vertraagd herstel’ symptomen.

Doel: Vergelijken van resultaten van herhaalde oefen-testen als indicatoren van post-exertionele malaise bij CVS.

Methods: Piek zuurstof-consumptie (VO2 piek), percentage van voorspelde piek hartslag (HR%) en VO2 bij anaërobe drempel (AT), werden vergeleken onder zes CVS-patiënten en zes controle-individuen voor twee maximale oefen-testen met 24 uur verschil.

Results: Multivariate analyse toonde geen significante verschillen tussen controle en CVS, respectievelijk, voor test 1: VO2 piek (28.4 ± 7.2 ml/ kg/min; 26.2 ± 4.9 ml/kg/min), AT (17.5 ± 4.8 ml/kg/min; 15.0 ± 4.9 ml/ kg/min) of HR% (87.0 ± 25.4%; 94.8 ± 8.8%). Nochtans, voor test 2 bereikten de CVS-patiënten significant lagere waarden voor piek VO2 (28.9 ± 8.0 ml/kg/min; 20.5 ± 1.8 ml/kg/min, p = 0.031) en AT (18.0 ± 5.2 ml/kg/min; 11.0 ± 3.4 ml/kg/min, p = 0.021). HR% was niet significant verschillend (97.6 ± 27.2%; 87.8 ± 9.3%, p = 0.07).

Een follow-up klassificatie-analyse differentieerde CVS-patiënten van controles met een globale accuraatheid van 92%.

Besluit: Bij afwezigheid van een tweede oefen-test, lijkt het ontbreken van enige significante verschillen voor de eerste test te suggesreren dat er geen funktionele stoornis is bij CVS-patiënten. Nochtans, wijzen de resultaten van de tweede test op de aanwezigheid van een CVS-gerelateerde post-exertionele malaise.

Er zou dan kunnen worden geconcludeerd dat een enkele oefen-test niet volstaat om een funktionele stoornis in CVS-patiënten aan te tonen. Een tweede test zou nodig kunnen zijn om de atypische herstel-respons en aanhoudende malaise uniek voor CVS te documenteren.

————————-

In haar informele samenvatting van de IACFS/ME-conferentie 2009 meldde Kim McCleary van de ‘CFIDS Association of America’ in maart 2009 dat Dr. VanNess daar rapporteerde dat enkel bij een subgroep van CVS-patiënten de eerdere resultaten kon worden gereproduceerd. Een beetje teleurstellend gezien bovenvermelde piloot-studie (slechts enkele patiënten) toonde dat alle CVS-individuen dramatisch verschillend presteerden op de eerst dag vergeleken met de test-resultaten een dag na de initiële test. Het zou kunnen dat de test nog bruikbaar is bij het vaststellen van werk-onbekwaamheid maar er lijken vooralsnog beter geen aanbevelingen aan vastgekoppeld te worden. Wachten op publikaties en resultaten van andere groepen…

Dr VanNess reageerde zij hierover het volgende (persoonlijke communicatie): “Onze test-retest bevindingen leveren bewijs voor post-exertionele dysfunktie bij CVS-patiënten … We gebruiken dit om deze te helpen bij het verkrijgen van bewijs van invaliditeit voor verzekeringsmaatschappijen – en het ziet er naar uit dat dit werkt! De resultaten die we voorstelden op de IACFS/ME-conferentie waren enkel deze betreffende metabole dysfunktie – die we vonden bij ca. 50% van de patiënten – wat we niet toonden, waren de ademhalings-, cardiovasculaire, endocrinologische of cognitieve gegevens… Sommige van deze bevindingen zijn eerder dramatisch en vrij signficant gezien de vergelijkingen met controle-indivduen. De gegevens die Dr. Snell [van dezelfde onderzoeksgroep] presenteerde suggereren dat de immuun-aktivatie, die men ziet bij CVS-patiënten, secundair zou kunnen zijn aan niet-specifieke stress – ze wijzen er dus enkel op dat CVS-patiënten stress-gerelateerde immunologische aktivatie ervaren, die niet noodzakelijk verbonden is met een CVS immuun-respons. Ons lab beschikt niet over onderzoeksfondsen – we moeten dus verder met de hulp van studenten en vrijwilligers – maar we hopen onze bevindingen snel te kunnen publiceren.”

Advertenties

1 reactie »

 1. Current CFS Research (research1st.com); November 2011
  Staci R. Stevens (uitvoerend directeur ‘Pacific Fatigue Laboratory’
  Christopher R. Snell (wetenschappelijk directeur en professor sport-wetenschappen ‘University of the Pacific’ in Stockton, Californië, V.S.)

  PFL Test voor Post-Exertionele Malaise en Invaliditeit

  Het twee-daags test-protocol ‘Pacific Fatigue Laboratory’ (PFL) werd ontworpen om objectief de funktionele capaciteit en de symptomen van of post-exertionele malaise te meten bij Chronische Vermoeidheid Syndroom/ Myalgische Encefalomyelitis (CVS/M.E.). Gedurende onze research hebben we meer dan 2.000 cardiopulmonaire inspanning-testen (CPET, [‘cardiopulmonary exercise tests’]) uitgevoerd bij patiënten met de diagnose van CVS/M.E. [Vanness JM et al. Subclassifying Chronic Fatigue Syndrome through exercise testing. Med Sci Sports Exerc (2003) 35: 908-13]. Veel van deze patiënten meldden verlengd herstel na één enkele test. Zelfs een minieme overschrijding qua lichamelijke aktiviteit resulteerde steeds in een symptoom-opflakkering of post-exertionele malaise [VanNess JM et al. Post-exertional malaise in women with Chronic Fatigue Syndrome. J Womens Health ( 2010) 19: 239-44].
  Onze groep ontwikkelde vervolgens een test-regime (‘Stevens Protocol’), waarbij patiënten een tweede test 24 uur na de eerste dienen uit te voeren om de fysieke funktie in de post-exertionele toestand te beoordelen. Het bij de tweede test niet in staat zijn waarden qua zuurstof-verbruik te reproduceren bij piek inspanning en bij de anaërobe drempel biedt een objectieve meting voor metabole dysfunktie en verminderde arebeid-efficiëntie als indicatoren voor post-exertionele malaise [VanNess JM, Snell CR, Stevens SR. Diminished Cardiopulmonary Capacity During Post-Exertional Malaise in Chronic Fatigue Syndrome. JCFS (2007) 14: 77-85]. CPET uitgevoerd op achteréénvolgende dagen of weken is zeer reproduceerbaar bij gezonde individuen en ook bij mensen met hart-, long- en nier-ziekte. Het is niét reproduceerbaar voor personen met CVS/M.E. CPET is onschatbaar voor invaliditeit-evaluatie omdat het dag-per-dag variatie toont qua vermogen arbeid aan te houden. De inspanning-test profielen zien er per dag uit als van verschillende mensen en bieden het nodige bewijs om invaliditeit-uitkeringen te verkrijgen. Gewapend met dit bewijsmateriaal verkregen 90 % van onze patiënten hun uitkering.
  CPET is eenvoudigweg een ‘stress-test’ met enkele bijkomende complementaire metingen. Stress-testen gebruiken een fiets of loopband om te kijken naar hart-funktie in rust en tijdens inspanning-stress. Ze maken gebruik op een elektrocardiogram (ECG) om het hart-ritme te monitoren met bloeddruk-metingen met verloop van de test. Daarnaast gebeurt bij de CPET een analyse van in- en uitgeademde gassen gedurende de test, dit d.m.v. een masker verbonden met staalname-buisjes. Dit biedt de mogelijkheid tot het meten van de door spieren verbruikte zuurstof om energie te leveren, van het uitgeademd koolstofdioxide en van de hoeveelheid lucht die in en uit de longen gaat. Dus levert, naast het meten van de hart-funktie, cardiopulmonaire analyse ook informatie betreffende long- en metabole funktie, wat een multi-systemisch beeld geeft van het lichaam dat arbeid levert.
  De twee belangrijkste metingen zijn piek zuurstof-verrbruik of aërobe capaciteit (VO2 piek) en zuurstof-verbruik bij de anaërobe drempel [‘anaerobic threshold’] (VO2 AT). Arbeid kan worden aangehouden onder maar niet boven die drempel. CPET wordt gebruikt voor het meten van atletische prestaties maar ook voor invaliditeit-beoordeling. In de inspanning-wetenschap en de geneeskunde, wordt deze benadering beschouwd als de gouden standaard voor de meting en evaluatie van vermoeidheid. Verklaringen door o.a. de ‘American College of Sports Medicine’, de ‘American Heart Association’, de ‘American College of Chest Physicians, American Thoracic Society’ en de ‘American Medical Association’, onderschrijven allemaal deze test-methode. Het PFL heeft enkel dit gestandardiseerd, deugdelijk en betrouwbaar instrument overgenomen om post-exertionele malaise en invaliditeit bij CVS/M.E. te evalueren. Wat we opwindend vinden betreffende het twee-dagen ‘Stevens Protocol’ is dat het over de hele wereld werd gereproduceerd. De Nederlandse wetenschapper Dr. Ruud Vermeulen [Vermeulen RC et al. Patients with Chronic Fatigue Syndrome performed worse than controls in a controlled repeated exercise study despite a normal oxidative phosphorylation capacity. J Transl Med (2010) 8: 93; ‘Oxidatieve fosforylatie na herhaalde inspanning bij CVS] heeft research gepubliceerd die onze initiële bevindingen repliceert en Dr. Betsy Keller (Ithaca College, New York) [Keller B. Exercise Testing to Quantify Effects of Fatigue on Functional Capacity in Patients With CFS. IACFS/ME Biennial Conference; Translating Evidence Into Practice. 2011. Ottawa, Ontario, Canada] presenteerde gelijkaardige resultaten. Het is onze hoop dat dit algemeen wordt overgenomen om post-exertionele malaise bij CVS/M.E. te bevestigen, invaliditeit-evaluaties te ondersteunen en dat het de standaard kan worden voor de funktie-beoordeling in research-studies en klinische proeven.

  Reactie door mewetenschap — december 7, 2011 @ 4:08 pm | Beantwoorden


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: